Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 10 248 270 68,25 10 248 270 68,25 01-02-2020
Pozostali 4 767 702 31,75 4 767 702 31,75 -


% głosów

% akcji