Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 9 036 821 60,18 9 036 821 60,18 22-06-2018
Pozostali 5 979 151 39,82 5 979 151 39,82 -


% głosów

% akcji